Forum Tiyatro

FORUM TİYATRO

Forum_TiyatroForum Tiyatro Brezilya’lı ünlü tiyatro yönetmeni ve kuramcısı Augusto Boal tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Oynanan oyunun tartışmaya açılması esasına dayanır ve  bu tartışmalarda problem durumlarına çözüm önerileri getirilip bu öneriler sahnede oynanarak çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağı irdelenir.

Forum tiyatro içerisinde karşıtlıklar bulunan her tür sosyal durumun irdelenmesinde kullanılabilecek bir tekniktir. Önemli olan ele alacağınız konuyu etraflıca irdeleyip seyirci  oyuncuların getirecekleri öneriler doğrultusunda oyuna yön verebilme yetisidir.

Uygulama Alanları

İrdelenmek istenen konu spesifik olarak ele alındığında seyirci oyunculardan gelecek öneriler ile oyun şekillendirilip çözüm arayışı, alan ve konu fark etmeksizin anlam kazanacaktır.

Amaçları

Forum tiyatronun amacı irdelenen konu çerçevesinde çözüm önerileri sunmaktan ziyade çözümü seyirci oyuncularla birlikte araştırmak ve sorunla karşılaşılan durumlarda kişinin yapabilecekleri konusunda hazırlıklı olmasını sağlamaktır.

Forum tiyatroda izleyici konuya dahil olup çözümün de bir parçası olduğu için eğitim olarak tasarlanan forum oyunlarının etkisi geleneksel eğitim yöntemlerine oranla daha etkili ve kalıcı olmaktadır. Forum tiyatroda katılımcılar önerdikleri çözümü sahnede oynayıp oyuna da dahil oldukları ve oluşabilecek durumu yaşadıkları için yöntemin etkisi artmaktadır.

Uygulama Süresi

1. Firma ile anlaşmanın sağlanması      2. Oyun hazırlama süreci      3. Forum tiyatronun sahnelenmesi

Uygulama firmanın talepleri doğrultusunda  hazırlanacak takvime göre gerçekleştirilecektir. Uygulama firma içerisinde uygun bir salonda olabileceği gibi bir tiyatro salonunda da gerçekleştirilebilir.

Teklif İste